Kiến thức thảo dược

Những điều cần biết về cây Quế

Tên tiếng Việt: Quế đơn, Quế bì, Quế Trung Quốc, Nhục quế, Mạy quẻ (Tày), Kía (Dao) Tên khoa học:Cinnamomum cassia (L.) J. Presl. Họ:  Long não

Shopping Cart