ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 diễn ra ngày 18 tháng 03 năm 2023 tại trụ sở công ty: S12B Ba Vì, Phường 15, Quận 10, TP Hồ Chí Minh thành công, tốt đẹp. Mở ra chặng đường phát triển mới của công ty.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
admin

admin

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart