Đại hội cổ đông thường niên 2017

Đại hội cổ đông thường niên 2017

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 diên ra vào ngày 31/03/2018 thành công tốt đẹp, đánh dấu một cột mốc mới trong sự phát triển của toàn công ty.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
admin

admin

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart